Сервис – прием и проверка

Прием во сервис, проверка и дијагностика на GARMIN уреди надвор од гарантен рок.

Износот се плаќа при прием во сервис. По прием и дијагностика клиентот се известува за констатираниот проблем и се информира дали треба да има доплата. Ако се одлучи на сервисирање, платениот износ за проверка се пресметува како дел од вкупен износ.
Во овој надомест се вклучени сите сервиси проверки и активности, како реинсталација, дијагностицирање на проблем, ситни корекции, конектори, промена на батерија (батерија се купува дополнително, според моделот).

1.280 ден

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
SKU100-100-01 Category