Мисија и визија

We love GPS, we love Maps, we love GARMIN.


Ние како компанија која го застапува GARMIN, која ја сака GPS технолигијата, мапите и активниот животен стил имаме мисија да Ви ги понудиме GARMIN производите како супериорни за патна навигација, авијација, пловидба, outdoor и спорт како основен дел од нашето секојдневие.
Секојдневно работиме на оваа мисија, комуницираме со клиенти, компании, организации, спортски клубови.
Целта ни е најпрво на секој потенцијален клиент да му ги презентираме производите и функциите, а после да избере производ кој најдобро одговара за него и ќе го мотивира на активен животен стил.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the basket. No products in the basket.