Wine & Love

Намалени цени во Февруари!

Повеќе >>

🌡️ Температура на телото – Ако користиш  fenix 7 pro,  Еpix Pro или Venu 3 додека спиеш часовникот ја мери и преку Garmin Connect апликацијата можеш да следиш како ти се менува просечната температура на телото.
Во зависност од амбиентот каде спиеш, или претходните активности, оваа опција може да ти даде многу информации, на пример за потенцијална прелада или пак да извлечеш заклучок на која температура најдобро спиеш.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the basket. No products in the basket.